Υπηρεσίες

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Ομαδικές Συνεδρίες

δια ζώσης ή διαδικτυακά

Αυτές αφορούν Group Coaching σε ομάδα με κοινό θέμα ή Team Coaching σε ομάδα με κοινό στόχο. Η αποστολή μου ως Coach Facilitator είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης, αρμονικής σχέσης και ελεύθερης επικοινωνίας των μελών, η διανομή των ρόλων τους, η υποβολή ερωτήσεων σχετικών με το θέμα, ο συντονισμός της συζήτησης, η διαχείριση συγκρούσεων και η καθοδήγηση της διαδικασίας με σκοπό την ετοιμασία ενός κοινού στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και η διάρκεια τους εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της ομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεργασία προπονητή-πελάτη στις ατομικές και προπονητή-χορηγού (σπόνσορα) στις ομαδικές συνεδρίες διέπεται από το συμβόλαιο που καθορίζει τους όρους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών. Επιπλέον, ως Life Coach έχω τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του ICF (International Coaching Federation).